Motor on luottamuspääoman kasvattamiseen keskittyvä viestintätoimisto.

Olemme erityisen hyviä vuosiraportoinnissa sekä vaikuttajaviestinnässä.

Osaamme kiteyttää ja kirjoittaa – lyhyesti ja selkeästi. Aloista meille tutuimpia ovat energia, elintarvike sekä maa- ja metsätalous.

Mietitysti rohkea

Rohkeus keskittyä olennaiseen tekee vuosikertomuksesta selkeän. Viestit nousevat selkeinä esiin, kun kaikesta ei kerrota kaikkea vaan valitaan lukijalle oleelllinen.

Myös vuosikertomuksessa kohderyhmä määrittää rakenteen, sanoman ja sisällön. Rohkeus edellyttää valintoja

• mitä kerrotaan,

• miten kerrotaan,

• miten viestit muotoillaan ja esitetään.

Kertomuksen suunnittelu lähtee kohderyhmän määrittämisestä. Kenelle kertomus tehdään? Mitä hänelle halutaan yrityksestä kertoa? Rohkeus kannattaa, sillä kohdentamalla viesti saadaan kertomuksesta kiinnostava.

Yksinkertainen rakenne auttaa lukijaa

Mietittyä rohkeutta on yksinkertainen ja johdonmukainen rakenne. Se helpottaa lukijan työtä. Rohkeutta on olla käyttämättä teknisiä kikkailuja. Ne saattavat näyttää hienoilta, mutta heikentävät sivustojen käytettävyyttä.

Muista myös älypuhelimet

Vuosikertomuksia luetaan pöytäkoneiden lisäksi tableteillä ja yhä useammin älypuhelimilla. Sivustojen skaalautuvuus ei siis enää riitä. Vuosikertomuksen pitää olla responsiivinen – mikä edellyttää jälleen lisää valintoja.
On konstailematon

Painettujen vuosikertomusten rakenne on vuosikymmenten mittaan muovautunut helppolukuiseksi. Toimitusjohtajan katsaus, liiketoimintakatsaus, vastuullisuusraportti – kaikki vuosikertomuksen tuttuja osia. Sisältöä havainnollistetaan kuvituksella, kaavioilla ja yhä useammin myös infografiikan avulla.

Painetussakin kertomuksessa vähemmän on enemmän. Keskittyminen oleelliseen kannattaa, se antaa viesteille mahdollisuuden.

Hyödynnä linkkejä

Kun vuosikertomus viedään verkkoon, rakenne ja esitystapa on mietittävä uudelleen. Verkossa perustiedot yrityksestä ovat esillä. Vuosikertomukseen tullaan usein perussivuston kautta, joten yrityksen perustietoja ei verkkokertomuksessa tarvita. Linkitys oikeaan paikkaan riittää.

Tee sisällöstä käytettävä

Verkkokertomuksessa keskittyminen oleelliseen on erityisen tärkeää. Lukija on verkossa kärsimätön, hänen mielenkiintonsa häviää nopeasti. - Sivujen käytettävyydelle oleellista on

• selkeä konsepti ja rakenne,

• helppo navigointi sekä

• napakka, verkkoa varten toteutettu sisältö.
Relevantti, kiinnostavasti

Vuosikertomuksessa vähemmän on enemmän. Kun vuosikertomus keskittyy oleelliseen, se kertoo yrityksen toiminnasta kertomusvuoden aikana:

• onnistumisesta liiketoiminnassa

• menestyksestä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa,

• tärkeistä tapahtumista ja muutoksista yrityksessä.

Ovi tulevaisuuteen raolleen

Oleelliseen keskittyvä vuosikertomus raottaa ovea yrityksen tulevaisuuteen. Se kertoo

• tehdyistä investoinneista,

• strategisista linjauksista ja

• suunnanmuutoksista.

Selkeä esitystapa, mietitty sisältö

Oleelliseen keskittyvässä vuosikertomuksessa pääosassa on selkeä esitystapa ja mietitty sisältö. Vuosikertomuksen konsepti, rakenne ja visuaalisuus tukevat sanomaa. Selvästi asiat esittävä vuosikertomus antaa oikean kuvan yrityksestä ja sen toiminnasta.

Vuosikertomus toimii sijoittajille apuvälineenä yrityksen arvon määrittämisessä. Niin sen pitäisikin toimia.
Asiat kontekstiin!

Hyvä vuosikertomus asettaa yrityksen toiminnan kontekstiin eli asettaa yrityksen markkinoille. Se kertoo kilpailijatilanteesta, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista.

Toimitusjohtajan katsaus sekä toimintaympäristön kuvaus antavat lukijalle mahdollisuuden havainnoida, miten yritys asemoi itsensä

• markkinoille,

• suhteessa kilpailijoihin

• suhteessa tärkeisiin markkinoihin vaikuttaviin trendeihin

• suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Asioiden asettaminen kontekstiin antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida yrityksen arvonmuodostusta.